Categorie: Gemeente

Samen komen we deze moeilijke tijd door!

Samen komen we deze moeilijke tijd door!

Beste inwoners, Al drie weken staan we in Landerd onder een streng regime van afstand houden, thuis werken en verbod op samenkomsten. Ook de komend weken, tot en met dinsdag 28 april, zullen we...

Ondernemerswoningen op Reek-Zuid

Ondernemerswoningen op Reek-Zuid

College van B&W ondersteunt plannen voor ondernemerswoningen op Reek-Zuid Ontwikkelaar Kolat Wonen heeft een verzoek ingediend om 25 ondernemerswoningen en 4 ‘reguliere’ woningen te ontwikkelen op

Grondprijzennota 2020

Grondprijzennota 2020

Grondprijzennota 2020: grondprijsdifferentiatie per kern en kavel Het college van B&W heeft, in het kader van de herziening van het geldende grondprijsbeleid, een advies gevraagd over de te hanteren

Voorbereidende raadsvergadering zonder publiek

Voorbereidende raadsvergadering zonder publiek

De voorbereidende raadsvergadering op 12 maart 2020 vindt plaats zonder publiek. Omdat we weten dat er veel belangstelling is voor het bijwonen van de vergadering, bood de gemeente gelegenheid om

Groen licht voor Pilot Aldi in Reek

Groen licht voor Pilot Aldi in Reek

Het college van B&W heeft vandaag besloten een vergunning te verlenen aan een tijdelijke Aldi supermarkt in Reek voor een periode van maximaal 10 jaar. Dit op de locatie tegenover het Tinq tankstation

Aanplant Monumentale bomen

Aanplant Monumentale bomen

Op donderdag 5 maart om 14.00 uur plant wethouder Hans Vereijken een van de twaalf bomen binnen het project Monumentale bomen van de toekomst gemeente Landerd. De boom die geplant wordt is een zoete

College Landerd met rug tegen de muur

College Landerd met rug tegen de muur

Bouwvergunning voor ligboxenstal in Schaijk Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 februari 2020 besloten de bouwvergunning 1e fase te verlenen voor de bouw van een ligboxenstal voor

Colleges Landerd en Uden stellen herindelingsadvies vast

Colleges Landerd en Uden stellen herindelingsadvies vast

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Landerd en Uden hebben het Herindelingsadvies gemeente Maashorst vastgesteld. In dit stuk staat hoe de beide gemeenten vanaf 1 januari 2022

Gemeente faciliteert burgerinitiatief Volkstuinvereniging.

Gemeente faciliteert burgerinitiatief Volkstuinvereniging.

Volkstuinvereniging ’t Spitje in Schaijk heeft ongeveer 60 volkstuinen waarop door de leden groenten en fruit wordt geteeld. Op de tuinen die niet verhuurd zijn wordt gezamenlijk groente verbouwd

College werkt mee aan 24 sociale huurappartementen in Schaijk

College werkt mee aan 24 sociale huurappartementen in Schaijk

Het college van B&W heeft op 4 februari besloten het ontwerp bestemmingsplan voor de locatie Repellaan in Schaijk ter inzage te leggen. Dit is de achterlaatlocatie van Albert Heijn. Woningcorporatie